velikol.ru
1

Білет № 17

  1. Беларусь у пер. палове 19 ст.: грамадска-палітычнае і сацыяльна-эканамічнае становішча.


Пасля далучэння беларускіх зямель да РП былі праведзены наступныя мерапрыемствы:

1.


2.


3.

У 1825 г


У 1830-1831 гг.


Выдзяляюць дзве плыні:1.

2.


Асноўная мэта:

Пасля падаўлення паўстання


У 1839 г.


У пер. пал. 19 ст. адбываецца крызіс фальваркова-паншчыннай сістэмы


Асноўнымі павіннасцямі былі


Калі сялянін меў надзел зямлі


Асноўныя заняткі

1.


2.

3.

1839 г праведзена эканамічная рэформа


1840 г.


У 20-30-ыя г. 19 ст. стадбываецца прамысловая рэвалюцыя