velikol.ru
1

Упраўленне адукацыі Навагрудскага РВК

ДУА “Ладзеніцікі ВПК дзіцячы сад- базавая школа”


Комплексна- мэтавая праграма летняй занятасці

“ЛЕТА 2012”


2012

Да сонца устань –

На усходзе

Не сонца усходзіць –

Чалавек,

І вышай сонца ходзіць.


Геннадзь Кляўко


АБГРУНТАВАННЕ ПРАГРАМЫ

Лета - гэта пара канікул, час, калі падлетку неабходна рэалізаваць сваю рухальную актыўнасць, недахоп якой назапашваецца за час навучальнага года. Лета - гэта адпачынак, які павінен быць актыўным, творчым, пазнавальным і, вядома ж, цікавым. Самыя галоўныя адкрыцці - гэта тыя, якія адбываюцца у асобе кожнага з падлеткаў, уплываючы на фармаванне дзіцяці і яго якасцяў.

Летні адпачынак сёння - гэта не толькі сацыяльная абарона, гэта яшчэ і палігон для творчага развіцця, узбагачэнні духоўнага свету і інтэлекту дзіцяці, што стварае ўмовы для сацыялізацыі маладога чалавека з улікам рэалій сучаснага жыцця.

Навізной і асаблівасцю адукацыйнай праграмы з'яўляецца комплексны падыход у рашэнні праблем арганізацыі аздараўлення і адпачынку розных сацыяльных груп, які выяўляецца ў:

- спалучэнні аздараўленчай і адукацыйнай функцыі вольнага часу;

- практычнай і сацыяльнай накіраванасці;

- прыцягненні і выкарыстанні магчымасцей зацікаўленых структур і грамадскіх арганізацый;

- алгарытм функцыянавання праграмы;

- выкарыстанні сазідаючай дзейнасці як эфектыўнага сродку выхавання падрастаючага пакалення;

- далучэнні дзяцей і падлеткаў да актыўных форм арганізацыі вольнага часу і рэалізацыі сацыяльна значных праектаў;

- прыцягненні розных крыніц фінансавання.


Комплексная аздараўленча-адукацыйная праграма "ЛЕТА 2012" накіравана на стварэнне ўмоў па фармаванні запатрабаванняў у здаровым ладзе жыцця і сацыяльнай актыўнасці, развіццю гарманічнай асобы як важнымі фактарамі ўсебаковага развіцця.


Мэта:

Арганізацыя пратнёрскай дзейнасці “педагогі-бацькі- соцыум” па арганізацыі аздараўлення і карыснай занятасці непаўналетніх мікрараёна ДУА “Ладзеніцкі ВПК дзіцячы сад- базавая школа” у перыяд летніх канікул.

Задачы:

1.Стварэнне спрыяльнай эмацыйнай атмасферы, якая забяспечвае сацыяльна-псіхалагічную камфортнасць кожнаму дзіцяці;

2.Паляпшэнне фізічнага, псіхічнага і сацыяльнага здароўя дзяцей пасродкам цыклу мерапрыемстваў аздараўленчага, агульнаўмацавальнага, спартыўнага характару;

3.Стварэнне эфектыўнай развіваючай, аздараўленчай прасторы лагера праз фарміраванне мадэляў розных відаў дзейнасці;

4.Развіццё культуры міжасобасных адносін, запатрабаванні ў духоўным самаўдасканаленні, пазнавальнай цікавасці пасродкам уключэння ў розныя віды дзейнасці па выбары;

5. Фарміраванне ўмоў для развіцця самааналізу дзейнасці дзяцей.


Для рэалізацыі праграмы неабходна ўзаемадзеянне наступных прынцыпаў:

o ^ Прынцып актыўнасці

Прытрымліванне гэтага прынцыпу азначае не толькі стварэнне магчымасці для дзіцяці быць развітай гарманічнай асобай, але і ўскладанне на яго адказнасці за рэалізацыю гэтай магчымасці. Развіццё асобы – гэта актыўны працэс самастойнага творчага канструявання асобы, яе самаўдасканалення. Рэалізацыя дадзенага прынцыпу мяркуе не пасіўнае засваенне той ці іншай маральнай нормы на функцыянальна-ролевым узроўні, а актыўнае авалоданне гэтай нормай.

o ^ Прынцып сістэмнасці

Дадзены прынцып працуе на арганізацыю сумеснай дзейнасці суб’ектаў педагагічнага ўзаемадзеяння, што спрыяе стварэнню ўмоў для рэалізацыі праграмы.


o ^ Прынцып асобасна-арыентаванага падыходу

Паводле гэтага прынцыпу неабходна прадугледжваць улік узроставых, палавых і індывідуальных асаблівасцяў развіцця, запатрабаванняў дзяцей пры пастаноўцы мэт і задач змены, іх рэалізацыі, стварэнне ўмоў для самораскрыцця, самарэалізацыі падлеткаў.

o ^ Прынцып рэалістычнасці ўяўленняў

Змест праграмы складаецца з аб'ектыўных планавых мерапрыемстваў, якія рэальна рэалізоўваць.

o Прынцып прафесійнай педагагічнай актыўнасці

Дадзены прынцып мяркуе арганізацыю сумеснай дзейнасці бацькоў, педагогаў з дзецьмі ў мэтах стварэння сітуацыі паспяховасці ў калектыўнай і індывідуальнай дзейнасці.

o ^ Прынцып варыятыўнасці

Магчымасць змены формы і зместу спраў з улікам педагагічнай сітуацыі і дзеяння іншых фактараў пры захаванні агульнай скіраванасці на рашэнне задач летняй занятасці.


Праца па праграме - гэта цэласная сістэма пазітыўнага ўздзеяння на дзіцячы арганізм з мэтай умацавання здароўя дзіцяці ва ўмовах школы комплекса. Прафілактычна - аздараўленчая праца пры такім падыходзе выбудоўваецца ў цесным адзінстве з навучальна-выхаваўчай дзейнасцю.


^ ПЕДАГАГІЧНАЯ КАНЦЭПЦЫЯ

Адной з галоўных мэт комплексна-мэтавай праграмы з'яўляецца стварэнне адмысловай выхаваўчай прасторы, арганізаванай для ўключэння дзяцей у творчую сферу, якая развівае жыццё, задавальненне кожным з іх асабістых дасягненняў, забяспечвае разуменне самагоднасці ўласнай асобы, усведамленне сваёй ролі ў жыцці акружаючых людзей.

Шырокі спектр прапаноў адкрывае для дзіцяці дзіўную магчымасць выбару відаў дзейнасці ў адпаведнасці з яго жаданнямі і здольнасцямі, магчымасцямі бацькоў.Каб дзіця змагло здзейсніць усвядомлены выбар, неабходна папярэдне пазнаёміць яго з рознымі выглядамі дзейнасці, якія змаглі б яго зацікавіць. У дзіцяці ў выніку такога азнаямлення з'яўляецца магчымасць вызначыць першарадны від дзейнасці. Роля педагога на дадзеным этапе - дапамагчы кожнаму дзіцяці зрабіць свой уласны выбар і растлумачыць патрэбнасці матэрыяльнай і маральнай падтрымкі з боку бацькоў. Функцыі педагога складаюцца са стымулявання дзіцяці да пашырэння круга сваіх інтарэсаў і даследаванню новых для сябе кірункаў дзейнасці. Важнай якасцю педагога з'яўляецца ўменне абудзіць у дзецях даследчую цікавасць. Але ні ў якім разе нельга аказваць ціск на дзіця, залучаючы яго ў тую ці іншую дзейнасць. Падлетак вольны займацца якой-небудзь дзейнасцю на працягу цэлых канікул або змяняючы яе пры жаданні на іншую.

Выхаваўчая сістэма заснавана на тым, што з дапамогай педагога падлеткі здольныя вызначаць накірунак, сродкі і тэмп уласнага развіцця. Педагог дапамагае дзіцяці набыць неабходныя веды і навыкі, дзякуючы якім падлетак можа паспяхова даследаваць, назіраць, апісваць і арганізоўваць набываны досвед. Іншымі словамі, дадзеная мадэль стварае атмасферу, якая спрыяе праяве і развіццю дзіцяці, што, на наш погляд, адказвае індывідуальным запатрабаванням падлеткаў.

Зыходзячы з вышэй сказанага, назавём патрабаванні да дзейнасці педагога, якія неабходныя для працы ў летні перыяд:

   • забеспячэнне захаванасці жыцця і здароўя дзіцяці;

   • індывідуальны падыход да кожнага дзіцяці ў залежнасці ад яго асаблівасцяў;

   • задавальненне інтарэсаў дзяцей праз арганізацыю разнастайных відаў дзейнасці;

   • падаванне дзіцяці свабоды выбару ў вобласці прыкладання сіл і метадаў дасягнення мэты;

   • рэфлексія дзейнасці дзіцяці ў якой-небудзь вобласці з мэтай заахвоціць жаданне выпрабаваць сябе ў іншых відах дзейнасці;

   • стварэнне для дзіцяці магчымасці ўносіць уклад у агульную справу групы, магчымасці дасягнення поспеху і прызнанні гэтага поспеху, значнымі для дзіцяці людзьмі;

   • стварэнне ўмоў для пэўнага ўвасаблення творчых ідэй;

   • заахвочванне працы над праектамі, прапанаванымі самімі дзецьмі;

   • выключэнне якога-небудзь ціску на дзяцей, стварэнне становішча даверу і адкрытасці;

   • дапамога ў арганізацыі самааналізу, ацэньвання дзіцем уласнай дзейнасці, самастойнага рашэння праблем;

   • прыярытэтнасць вынікаў, атрыманых дзіцем;

   • імкненне да самаразвіцця.

У якасці спосабу асобаснага развіцця ўдзельнікаў летніх канікул абрана выкарыстанне кола асабістых інтарэсаў дзіцяці. Дзіця вучыцца разумець неабходнасць поспеху для сябе і ствараць сітуацыі поспеху для іншых.

Рэалізацыя сябе ў любым з прапанаваных і выбраных відаў дзейнасці дазваляюць дзіцяці:

" сфармаваць адэкватную самаацэнку;

" набыць уяўленні пра здаровы лад жыцця;

" развіць свае валявыя якасці;

" самавызначыцца ў свеце захапленняў і прафесій;

" выхоўваць свой эстэтычны густ;

" развіць камунікатыўныя здольнасці;

" набыць навык сумеснай дзейнасці.

^ Асноўныя напрамкі праграмы

Галоўная ідэя летняга выхаваўчага перыяду: кожные дзіця мае магчымасць ад сустрэчы-старту зрабіць у суполцы і самастойна тры крокі да агульнай мэты і падвесці вынік працы на канферэнцыі "ФІНАЛ-КАНІКУЛЫ"

Тры крокі “ЛЕТА 2012” такія:

1 крок: адпачынак і аздараўленне ў ШОЛ “Світанак”;

2 крок: летняя практыка;

3 крок: акцыя “Рукам да розуму работа, душы- свята”

Ствараецца графічная форма планавання дзейнасці для дзяцей. Яна павінна быць цікавай дзецям, займальнай і адлюстроўваць галоўную ідэю канікулярнага перыяду. Адводзіцца час на накіраванае дзіцячае планаванне і сагласавнне з бацькамі дзіцячай дзейнасці не меней за тыдзень. Сустрэча-старт праводзіцца ў апошнюю класную гадзіну прад пачаткам канікул. Такім чынам, дзеці асвойваюць навык планавання сваёй дзейнасці з прагназуемым вынікам.

Інфармацыйная падтрымка ажыццяўляецца праз вучнёўскія дзённікі, афармленне матэрыялаў школьных стэндаў, а таксама праз створаную спецыялізаваную старонку "Канікулы" школьнага сайта. Такім чынам, бацькі і дзеці маюць магчымасць у любы момант атрымаць інфармацыю пра тое, хто, дзе і калі сустракае дзяцей у школе, які выгляд дзейнасці прапануецца, у якіх мерапрыемствах школа чакае бацькоўскай падтрымкі.

Пасля рэалізацыі асноўнага этапу дзейнасці настае час падвядзення вынікаў. Праходзіць канферэнцыя "ФІНАЛ-КАНІКУЛЫ". Традыцыйна яе час першая пятніца навучальнай чвэрці. Асноўны змест выступленняў на канферэнцыі – гэта рэфлексія дзейнасці, якая была арганізавана на канікулах і яе вынікі. Формай справаздачы абраны “Мой летні дзённік”

группа 18
^ Мой

летні

дзённік

____________________________________________ Устань да сонца,

Хай само

Яно цябе сустрэне,–

З ягоным

Звяжуцца ў вязьмо

І дня твайго праменні.

 

Жалеза куй,

Гані загон,

Дзень –

Сам святлом напоўні.

Збірай у сноп шчырэння плён,

Ты – бог,

Не маеш роўні.

 

Шчыруй,

Пакуль усё не змог,–

Аддана, несуцішна,

Пакуль пад самае вязьмо

Больш каліўца не ўціснеш.

 

Вязьмо – твой дзень,

Твой німб навек.

Да сонца ўстань –

На ўсходзе

Не сонца ўсходзіць –

Чалавек,

І вышай сонца ходзіць.

 

Генадзь Кляўко
 1. Я ў школьным лагеры “Світанак” 1. Я у дзіцячым аздараўленчым лагеры “Свіцязь”

 1. Я чытаю

 1. Я прахожу летнюю практыку 1. Я
  "Рукам ды розуму работа, душы – свята"
  - удзельнік акцыі

 1. Побач са мною мама і тата 1. Канферэнцыя “Фінал-канікулы”

14 верасня 2012

У змест дзённіка ўключаюцца спісы літаратуры на лета, памяткі бацькам, і іншыя матэрыялы па погляд і выбар класнага кіраўніка, патрэбныя таму ці іншаму дзіцяці. Вынікі па відах дзейнасці закладзены ў фармуліроўках саміх відаў дзейнасці. Гэта прэзентацыі, творчыя справаздачы, выставы, канцэрты і інш. Падчас канферэнцыі вельмі запатрабавана выкарыстанне ІКТ. Акрамя таго, падчас канферэнцыі ідзе пабудова рэйтынгу канікул. Пры ўваходзе ў залу кожнае дзіця атрымлівае жэтон для галасавання. Жэтон утрымоўвае крытэрыі рэйтынгу выніковасці канікул.


^ Мерапрыемствы па рэалізацыі

комплексна-мэтавай праграмы “ЛЕТА 2012”

№п/п

Мерапрыемствы

Тэрміны правядзення

Адказныя

1

Стварэнне загада па школе “Аб арганізацыі аздараўлення і занятасці непаўналетніх у час летніх канікул”

Да 24.05.2012

Дырэктар сада-школы Варава А.М.

2

ІМН з педкалектывам “Аб арганізацыі занятасці непаўналетніх пад час летніх канікул”

18.05.2012

Намеснік дырэктара па ВВР Ёдзь Т.Г.

3

Аналіз прагнозу занятасці вучняў пад час летніх канікул

14-19.05.12

Класныя кіраўнікі, сацыяльны педагог Абухоўская В.В., намеснік дырэктара па ВВР Ёдзь Т.Г.

4

Арганізацыя кампаніі садзеяння бацькам сацыяльна небяспечных сямей, улікавых дзяцей па арганізацыі аздараўлення ў ДзАЛ “Свіцязь”

Да 25.05.12

сацыяльны педагог Абухоўская В.В.

5

Стварэнне банка дазеных па летняй занятасці непаўналетніх усіх катэгорый уліку, усіх непаўналетніх.

Да 24.05.2012

Намеснік дырэктара па ВВР Ёдзь Т.Г.

6

Састаўленне графікаў работы рэйдаў “Падлетак”, Клопат”, графік наведвання сем’яў СНС, работы спартыўнага комплексу, летняй практыкі, СППС на час летніх канкул.

Да 25.05.2012

сацыяльны педагог Абухоўская В.В., загадчк прышкольнага участка Валенцюкевіч Л.А., намеснік дырэктара па ВВР Ёдзь Т.Г.

7

Фарміраванне кадраў ШАЛ “Світанак”8

Інструктаж усіх катэгорый дарослых па арганізацыі бяспекі непаўналетніх пад час летніх канікул.

Да 29.052012

Намеснік дырэктара па ВВР Ёдзь Т.Г.

9

Бацькоўскі сход “ЛЕТА-2012” Абавязкі бацькоў”

31.05.2012

кіраўнікі, сацыяльны педагог Абухоўская В.В., намеснік дырэктара па ВВР Ёдзь Т.Г.

10

Арганізацыя работы ШАЛ “Світанак”

10-31.05.2012

Загадчык ШАЛ “Світанак”Пікта І.М., намеснік дырэктара па ВВР Ёдзь Т.Г.

11

Арганізацыя работы атрадаў па месцы жыхарства

Да 29.05.2012

Педагог-арганізатар Пярловіч І.І.

12

Арганізацыя работы валанцёрскага атрада

Да 29.05.2012

Педагог-арганізатар Пярловіч І.І.

13

Этап выбару акцыі “Рукам ды розуму работа, душы –свята”

Да 21.05.2012

Класныя кіраўнікі, намеснік дырэктара па ВВР Ёдзь Т.Г.

14

Старт акцыі “Рукам ды розуму работа, душы –свята”

31.05.2012

Намеснік дырэктара па ВВР Ёдзь Т.Г.

15

Работа ШАЛ “Світанак”

1-24.06.2012

Загадчык ШАЛ “Світанак”Пікта І.М.

16

Рэалізацыя акцыі “Рукам ды розуму работа, душы –свята”

1.06-30.08.2012

Класныя кіраўнікі, намеснік дырэктара па ВВР Ёдзь Т.Г.

17

Летняя практыка

1.06-30.08.2012

загадчк прышкольнага участка Валенцюкевіч Л.А.

18

Канферэнцыя “ФІНАЛ_КАНІКУЛЫ”

14.09.2012

Класныя кіраўнікі, намеснік дырэктара па ВВР Ёдзь Т.Г.

19

Кантроль дзейнасці рэалізацыі комплексна-мэтавай праграмы “ЛЕТА 2012”

1.06-30.08.2012

Намеснік дырэктара па ВВР Ёдзь Т.Г.

20

Стварэнне загада па школе “Аб выніках работы па арганізацыі аздараўлення і занятасці непаўналетніх у час летніх канікул”

17.09.2012

Дырэктар сада-школы Варава А.М.