velikol.ru
1

Никифоренко І.М, учитель математики МЗШ № 53,

E-mail: inganikiforenko@mail.ru


Забезпечення зворотного зв'язку при перевірці домашних завдань

В статті розкрито проблему мотивації учнів до свідомого виконання домашніх завдань та організації зворотного зв’язку при їх перевірці.

Мотивація учнів до виконання домашніх завдань має вагоме значення в практичному закріпленні набутих на уроці знань та вмінь, є запорукою успішного засвоєння навчального матеріалу, розвитку математичної компетентності.

В останні роки серед учнів поширилась тенденція «виконувати» домашню роботу з використанням різноманітних посібників, що містять розв’язання завдань.

Виникла ситуація, коли домашні завдання виконуються, а знань немає.

Тому, з'явилась потреба у пошуку нових форм і методів перевірки домашніх завдань, контролю за якістю оволодіння теоретичним матеріалом та вмінням використовувати набуті знання на практиці.

Досвід показує, що зацікавленість у самостійному, якісному виконанні домашньої роботи зростатиме, якщо домашня робота буде перевірятись з використанням різноманітних сучасних методів та прийомів.

Наприклад:

«Робимо позначки на полях»

Під час виконання домашньої роботи учні олівцем роблять позначки на полях: Л-легко, В-важко, С-є сумніви.

Цей прийом допомагає вчителю побачити проблеми в математичній підготовці учнів та своєчасно провести корекційну роботу.


«Знайди помилку»

На дошці заздалегідь готуються завдання з розв'язаннями, в деяких з яких свідомо зроблено помилки.

Учні повинні перевірити розв'язки та знайти помилки, а також дати пояснення, як правильно розв'язати те чи інше завдання.

Наприклад, при вивченні (узагальненні) теми «Похідна» можна запропонувати учням такі завдання:


завдання

розв'язання

Розв’яжіть завдання, знайдіть та виправте помилки (якщо вони є)

у=2sinx+1

=2cosx+1
у=сosх

у'=cosx·ln3+sinx
y=x2·2x

y'=2x·2xlnx
у=cos4(2x+1)

y'= -4cos2(2x+1)·sin2(2x+1)
у=

у'=

«Збираємо пазли»

Учні готують пазли вдома. На цих частинах можуть бути малюнки, умови теорем, доведення теорем, обґрунтування і таке інше.

Даємо завдання зібрати пазли в потрібній послідовності.


«Калейдоскоп ідей»

Пропонуємо учням розв’язати дома задачу, яка має декілька варіантів розв'язання. У кабінеті ставимо урну, в яку учні складають свої варіанти розв'язання.

По закінченню теми проводиться «Урок однієї задачі».


«Конкурс шпаргалок за темою»

Учні вдома кодують інформацію, представляють її у вигляді презентації або плакату.

На уроці за допомогою цих «шпаргалок» учні відповідають на поставлені запитання.


«Навчальний діалог з автором підручника»

Учні вдома при вивченні параграфа виписують питання, які вони хотіли б задати автору підручника.

Під час уроку одні учні задають підготовлені питання, інші – відповідають.


«Активне слухання»

Один учень відповідає біля дошки, а інші узагальнюють сказане та заповнюють карту відповіді позначками: «+», або «-».


«Ланка слів»

Учні називають по одному слову з визначення, поняття, теореми. Останній учень дає формулювання повністю.


«Правда-неправда»

Учитель або учень промовляють вголос визначення, теореми, формули і таке інше. Якщо «правда» – встають, якщо «неправда» залишаються на місці.

Використання різноманітних методів і прийомів перевірки домашніх завдань дозволяють вчителю мотивувати учнів до навчання, сприяють розвитку їх самоосвітньої компетентності, уваги, пам'яті, мислення та роблять сучасний урок математики динамічним, інтерактивним, творчим.


Список використаних джерел

1.Слагаемые педагогической технологии/ Беспалько В.П. – М. Просвещение,1999 г.

2.Формирование мотивации учения / Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б.- М. Просвещение, 1989 г.

3.Организация домашнего ученого труда школьников / Г.И. Попова// Советская педагогика, № 7, 1977

4.Домашнее задание – одна из составляющих учебно-воспитательного процесса / Листопадова О.Н. //сайт osvita.ua