velikol.ru
1

Методичні рекомендації для тих, хто хоче стати автором журналу «Кредо»

Шановні колеги!

Ми щиро вдячні за Ваше бажання стати нашим автором у науково-популярному журналі «Кредо» та чекаємо на теоретичні матеріали!

Як і в кожної творчої людини, у Вас, безумовно, є багато цікавих і оригінальних ідей, які Ви крок за кроком втілюєте в життя. У вас є своя особлива манера спілкування з дітьми, свій стиль ведення уроку, свій унікальний досвід, здобутий кропіткою працею і перевірений часом, усе те, що робить Вас неповторними майстрами своєї справи. Ми постараємося донести до освітян міста ваші найкращі надбання, підкреслити яскравість і своєрідність ваших творчих здобутків.

Захоплюючись змістом матеріалу, ми часто забуваємо про дрібниці, які можуть завадити його правильному сприйняттю читачами або знизити його цінність. Тому, будь ласка, подбайте про те, щоб усі матеріали були авторськими, доступними для сприймання, достовірними, точними та оформленими відповідно до методичних рекомендацій.


Матеріали надсилати електронною поштою за адресою: mak_kredo@mail.ru


Бажаємо успіхів та сподіваємося на плідну співпрацю!


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ


1. Подавайте, будь ласка, готовий матеріал на диску або ж надсилайте електронною поштою за адресою: mak_kredo@mail.ru

2. Рукопис має бути набраний в текстовому редакторі Microsoft Office Word (через 1 інтервал) , формат А – 4, стандартні береги (зліва -3, зверху – 1,5; справа та знизу – 2), шрифт Times New Roman 14, формули слід набирати в редакторі формул.

3. Якщо в статті використано матеріали з інших видань або з Інтернету, обов’язково посилайтеся на використану літературу або відповідні сайти.

4. Ілюстративний матеріал має бути чітким, контрастним. Його слід зберігати окремими файлами у форматі .tiff (TIF) або .jpg (JPG).

5. Кожна подана таблиця повинна мати назву. На всі таблиці, схеми, графіки, діаграми, малюнки тощо мають бути посилання в тексті.

6. До кожного випуску журналу приймається від автора лише 1 робота!

7. До друку приймаємо лише авторські роботи!

8. Обсяг надрукованого матеріалу не повинен перевищувати 4-5 сторінок.

9. Подбайте про те, щоб усі матеріали були оформлені за зразком (Додаток 1).

Методист НМЦ – Матюшина Н.Г.


Додаток 1


^ Назва статті

(великими літерами)

П.І.Б автора,

Посада,

Місце роботи

Зміст статті ……………………………………………………………………………………….


ЗРАЗОК

^ РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ


Н.І.Іванова,

вчитель російської мови

МЗШ № 2

Зміст статті ……………………………………………………………………………………….


10. Рекомендуємо за допомогою звертатися до методистів-предметників НМЦ.

11. Мова публікацій – українська, російська.

12. Роботи надавати своєчасно, в зазначені терміни.

13. До статті потрібно додати заповнену власноруч ЗАЯВУ встановленого зразка (Додаток 2), без якої публікація не здійснюватиметься. Заяву можна надіслати електронною поштою (разом з матеріалами для публікації).

В заяві вказати свій контактний телефон (бажано мобільний).


Додаток 2

Зразок заяви


ПІБ___________________________

Місце роботи, посада___________________

Контактний телефон____________________


ЗАЯВА


Прошу розглянути з метою подальшого опублікування в журналі «Кредо» мої матеріали ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________


Надаю редакції право під час підготовки до друку редагувати, скорочувати, змінювати назви матеріалів (заголовки та підзаголовки)


Автор __________________________________ _______________ _________________


(ПІБ) ( дата ) ( підпис )

14. Якщо надана робота не відповідає вищезазначеним вимогам, вона не повертається та не публікується.

Методист, член редакційної

колегії журналу «Кредо»

Н.Г. Матюшина